סבתא סורגת

בית/להוסיף קוד לפני </head> תג. סבתא סורגת