צוות המחלקה ערך את שולחן הפסח אליו יסבו דירי המחלקה ובני משפחותיהם לסדר בשעה מוקדמת יותר כדי לאפשר להם להיות גם עם יקיריהם במחלקה וגם עם יקיריהם בבית