מבט אחר לזקנה: התערוכה ההומוריסטית של בית דיור מוגן 'נופי ירושלים' – מיינט ירושלים – mynet Jerusalem

http://mynetjerusalem.co.il/article/209020/4