מטרת היריד לגייס תרומה לעמותת מי"טל המטפלת בילדים שעברו התעללות מינית פיזית או הוזנחו  הסכום נאסף מרכישת פריטים שאנשים הביאו ליריד ומתרומות קטנות.
במהלך היריד נאסף סכום של 7000 ש"ח.
נציגת העמותה הייתה והתרגשה ממעורבותם של הדיירים .