כאזרחית בריטית גם המלכה שלחה ברכה

אל תסיקו מזה שסיגריות מאריכות חיים

   מי שארגנו את המסיבה הן חברותיה בבית

 

סוד אריכות הימים של אילזה הוא הומור ואהבת האדם