נופי ירושלים מנוהל על ידי דייריו – הם שותפים בקביעת המדיניות, שותפים לקביעת אורח החיים, בתהליך קבלת ההחלטות, ובהכרעה לגבי דיירים חדשים.

בשל ייחודיות הבית קיימת רשימת המתנה המאפשרת למעוניינים לתכנן היום היכן יגורו מחר.

נופי ירושלים היא חברה לתועלת ציבור שלא למטרות רווח (מלכ"ר) שכלל דייריה חברים בה.

אחת לשנה מתקיימת אסיפה כללית של כל הדיירים, ובה מוגשים דין וחשבון ומאזן שנתי לאישור.

האסיפה הכללית בוחרת ועד מנהל הקובע את מדיניות הבית יחד עם שני נציגי ציבור.

קהילה נעימה ותומכת

המבקשים להתקבל בנופי ירושלים עוברים ועדת קבלה הבודקת את התאמתם.

דיירי נופי ירושלים מנהלים אורח חיים עצמאי, חלקם נהנים מתקופת הפרישה ואחרים ממשיכים להיות פעילים ולתרום לסביבה ולחברה.

בנופי ירושלים גרים אנשים שחשוב להם לחיות בקהילה חברתית, במקום יפה ונעים וליהנות מכל יתרונות הדיור המוגן והשירותים התומכים.

self